MANGE FORDELE VED ON-LINE KØB AF BILLETTER

Du kan med fordel købe billetter online.

Du sparer 10 kr. pr. billet i forhold til at købe billetter i døren på kampdagen. Desuden er billetter til børn og unge under 18 år gratis, når de købes online, men koster 60 kr., når de købes i døren på kampdagen.

Ved at købe billetter online kan du sikre dig en god plads og skal ikke stå i kø i døren for at betale. Du kan købe online helt op til kampstart, også når du ankommer til Arenaen på dagen.

Når du går igennem indgangen til Arenaen, viser du din online billet enten direkte på din smartphone (både iPhone og Android), eller du viser et print af billetten. Har du en billet til ”Børn og unge under 18 år”, skal du være forberedt på, at vi kan bede om at se legitimation fx sundhedskort. Kan du ikke vise dokumentation, kan du ikke komme ind på denne type billet.

Sæsonkort gælder til en fast plads i Arenaen til alle kampe i grundspillet og kvartfinalerne. Er du forhindret i at overvære en kamp, er du velkommen til at overføre sæsonkortet via e-mail til en anden.

Priser i grundspillet

Entrebillet købt online

  • Siddeplads: 50 kr. inklusiv billetgebyr
  • Børn og unge under 18 år: Gratis

Entrebillet købt i døren på kampdagen

  • Siddeplads: 60 kr.
  • Der er ikke gratis billetter til børn og unge

Sæsonkort – kan alene købes online

  • Sæsonkort til grundspil og kvartfinaler: 600 kr. inklusiv billetgebyr