Orientering

ORIENTERING VEDR. FORHANDLINGERNE MED ARENA NÆSTVED / NY HJEMMEBANE FOR TEAM FOG NÆSTVED

Kære sponsorer og fans.

Vi sender hermed denne orientering ud til Jer for at skabe klarhed om de svære forhandlinger, som vi har været igennem med Arena Næstved om en aftale for den kommende sæson.

Team FOG Næstved skal have en ny (gammel) hjemmebane. Det er konklusionen på de forhandlinger, som vi har haft med Arena Næstved. Team FOG Næstved skal også fortsat have hjemmebane i Næstved. Vores fremtid ligger i Hal 1, og det er en løsning, som vi i fællesskab med Arena Næstved vil arbejde for, bliver en god løsning for fremtiden. I aftalen indgår, at enkelte kampe kan afvikles i arenaen.

DERFOR SPILLER VI IKKE I ARENAEN FREMADRETTET!

Vi har naturligvis haft det klare udgangspunkt, at vores fremtid skulle være i Arena Næstved og inde i den nye arena. Det økonomiske udgangspunkt mellem os har imidlertid været så markant forskelligt, at det gennem forhandlingerne stod soleklart for os, at arenaen ikke var en mulighed.

Vores udgangspunkt i forhandlingerne har været, at vi skulle have priser, der matcher markedspriserne for andre sportshold i f.eks. Basketligaen, Håndboldligaen eller 1. division i fodbold. De priser, som vi er blevet mødt med, ligger uhyre langt væk fra både det prisniveau, som vi har set i andre byer, og fra de priser som Næstved Kommune udlejer til andre elitemandskaber. Arena Næstved har en bunden opgave fra Næstved Kommune, og vi er ikke tænkt ind politisk i samarbejdsaftalen mellem Arena Næstved og Næstved Kommune, så vi er sikret vilkår, der matcher alle øvrige sportshold lokalt og nationalt. Formentligt som det eneste elitesportshold i Danmark!

Udviklingen i lokalelejen fremgår i nedenstående for så vidt angår arenaen og Hal 1. Der er taget udgangspunkt i prisen ved 20 hjemmekampe. Til sammenligning kan vi oplyse, at vi ikke har mødt andre elitesportshold i Danmark, der betaler i tilnærmelsesvis det niveau kombineret med de kommercielle rettigheder, som opnås.

Vi kan oplyse, at alle salgsindtægter fra publikum samt øl/vand aftale desuden 100 % tilfalder Arena Næstved. I sæsonen 2018/2019 havde TFN 10 % af omsætningen. Dette ville bortfalde ved en ny fremadrettet aftale.

Prisudviklingen i sæsonprisen for kampafvikling for TFN i arenaen:

Pristilbud fremadrettet Pris for sæsonen 2018/2019 Første arenaaftale (2015/2016) Pris i Hal 1 inden arenaen
915.000 kr. (1) 325.000 kr. (2) 236.000 kr. (3) 149.000 kr. (3)

* Pausebetjening af 300 sponsorer pr. kamp indgår i beløbet med:

  • (1): 178.000 kr. (leveret af Arena Næstved)
  • (2): 102.000 kr. (leveret af Arena Næstved)
  • (3): 64.000 kr. (egen betjening af sponsorerne)

Det fremadrettede pristilbud fra Arena Næstved er beregnet på baggrund af listepriser fratrukket 45 % i ekstraordinær storkunderabat til Team FOG Næstved.

Kommunalt tilskud i 2018/2019

Vi modtog et ekstraordinært sponsorat og lokaletilskud fra Næstved Kommune i 2018/2019 sæsonen på sammenlagt 165.000 kr. Beløbet skal fratrækkes vores lejeomkostninger i 2018/2019. Dette tilskud bortfalder fremadrettet.

Sponsorarrangementer

Vi har desuden modtaget store prisstigninger på afvikling af vores sponsorarrangementer (9 stk.) i Hal 1. I nedenstående fremgår prisudviklingen fra den afsluttede sæson til den nye sæson.

Pristilbud fremadrettet (Hal 1) Pris for sæsonen 2018/2019 (Hal 1)
174.000 kr. (4) 85.000 kr.
300.000 kr. (5)  
I alt 474.000 kr. I alt 85.000 kr.

* Sponsorarrangementer:

  • (4): Den rene lokaleleje udgør 174.000 kr.
  • (5): Arena Næstved kræver fremadrettet, at alt mad og forplejning skal købes hos dem. I det angivne beløb er indregnet en meromkostning på minimum yderligere 300.000 kr. pr. sæson samtidig med, at vi ikke vil kunne købe varer fra de sponsorer, som har bakket os op i årevis.

KONKLUSION

Arena Næstveds pristilbud på afvikling af 20 hjemmekampe i arenaen er på 915.000 kr., hvilket er en stigning på 590.000 kr. i forhold til sidste sæson Omregnet til procent, en stigning på over 180 %.

Arena Næstveds pristilbud på afvikling af 9 sponsorarrangementer i Hal 1 ville medføre en omkostningsstigning fra 85.000 kr. til 474.000 kr. Omkostningen ville med andre ord stige med 389.000 kr. i forhold til sidste sæson.

Totalt set ville det betyde, at vores omkostningerne til afvikling af samme set up som i den forgange sæson (kampe i arenaen og sponsorarrangementer i Hal 1) ville stige med i alt 979.000 kr.

Havde Team FOG Næstved ikke haft et alternativ i Hal 1, ville det have betydet lukning af holdet og dermed afslutning på elitebasketball i Næstved.

NÆSTVED KOMMUNE

Da arenaen blev bygget tilbage i 2015, fik vi at vide, at arenaen bl.a. blev opført for at skulle være ny hjemmebane for Team FOG Næstved.

Vi har forsøgt med henvendelse til Næstved Kommune, men absolut ingen opbakning fået. Det er vi naturligvis meget ærgerlige og uforstående overfor, idet det er sædvane i resten af landet, at kommunerne bidrager med sportsanlæg på fornuftige priser til både amatør- og elitehold. Det er for så vidt også politikken i Næstved Kommune, men vi må konstatere, at vi åbenbart er undtagelsen. Ingen andre hold i de nævnte rækker har vilkår, der er bare i nærheden af det, som vi er blevet mødt med, heller ikke i Næstved. Det står derfor soleklart, at der sker en helt utrolig forskelsbehandling mellem eliteklubberne i Næstved Kommune.

HAL 1 SKAL IGEN VÆRE DANMARKS BEDSTE HJEMMEBANE!

Med udgangspunkt i det pristilbud, som vi er blevet mødt med, har vi ikke haft anden mulighed end at kigge på alternative løsninger.

Vi er lykkedes med at indgå en 3 årig aftale vedr. Hal 1 i Arena Næstved. Vi har samtidig en option på en forlængelse på yderligere to år.


Det er en aftale, som vi kan leve med (økonomisk og kommercielt), men som samtidig er den absolut dyreste i Basketligaen og langt dårligere end de aftaler, som der i øvrigt er i Næstved Kommune for andre elitehold.

Vi har dog haft en konstruktivt dialog med Arena Næstved om Hal 1, og vi føler, at der er en gensidig interesse i at skabe Danmarks bedste hjemmebane. Aftalen betyder en række forbedringer i Hal 1, som gør, at vi tror på, at vi indenfor de kommende sæsoner vil kunne skabe en unik atmosfære og spille de helt store sportslige kampe i Hal 1.

Vi vil sammen med Arena Næstved skabe en ny ramme om vores kampe. Gulvet vil blive opmalet med internationalt basketballgulv, og der sker et generelt facelift af Hal 1. Team FOG Næstved vil være meget synlige i Hal 1, hvor vi har sikret os alle reklamerettigheder permanent. Denne del er vi rigtigt glade for, da det giver os nye eksponeringsmuligheder til vores sponsorer.

Vi satser på en kampafvikling i top med LED bander, lysshow, god sponsorbetjening i pausen og en absolut unik atmosfære. Der vil blive arbejdet på at optimere hele vejen rundt.

En unik stemning

Det var Hal 1, der satte gang i basketinteressen i Næstved, og vi vil arbejde benhårdt på, at vi kan få skabt en atmosfære udover det sædvanlige i Hal 1. Hvad vi ikke har i plads og rummængde, skal vi have i stemning og unik atmosfære. Kapaciteten er mindre, men intensiteten bliver langt større. Vi får i Hal 1 en baskethal, hvor alle er tæt på banen, og der skal syde af unik stemning fra vores store trofaste publikum.

Vi vil ved siden af arbejdet med Hal 1 fortsætte vores arbejde med at skabe unikke oplevelser for vores sponsorer gennem vores sponsorevents og samtidig arbejde benhårdt på at skabe de bedste netværksrammer til vores sponsorer med fokus på fællesskabet. Vi må stå sammen om Team FOG Næstved, sponsorer og fans.

Vi har en tro på vores sportslige projekt, hvor vi har fået en rigtig dygtig træner i Arnel Dedic. Vi har over sommeren hentet en lang række spændende profiler til holdet, som skal udgøre et slagkraftigt mandskab. Vi satser derfor på en fed sæson med store oplevelser for sponsorer og fans.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *